Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poslani lidstva ve Stvoreni

Našim poslanim je vedenie ľudí za účelom svetla, lásky, harmonie a pozitívného života vo svetle a pochopení. No ako sa vraví: "Nič nieje nemožné." Až na to, že ľudia "musia"chcieť. O tom je práve tá zmena. Akýkoľvek človek má šancu sa k "nám"pridať. Naše poslanie je náš zmysel života a to je žití v láske Kristovej. Koncentrujeme sa na to, ako môže žiť teliatko vo svete vlkov. To znamená, že vieme , že ľudia žijúci na planéte Zemi nenažívajú na princípe založenom na láske, spravodlivosti, pochopení, úctivosti , česti a podobne. Našou cestou je cesta dobra. Rozumieme vo väčšine prípadov každého človeka, nikoho neodcudzujeme, každý má právo sa zmeniť na takého, aký chce byť. A v tom je ten princíp. Učíme každého, kdo chce byť učený. Nikoho nenasilujeme. Učíme ako je dobré a prospešné žiť na našej planéte a tým následujeme vzor žitia, ktorý nám poskytol jediný syn Boží - Ježiš Kristus.
My sme DOKAZOM toho, že sa dá žiť aj POZITIVNE, aj vo svete v akom žijeme. Nieje podstatné to, "kde" sme, ale to, ako žijeme... aby sme sa za to naše žitie v prítomnosti niekedy "niekde", po smrti nemuseli hanbiť. Preto sa odovzdávame do Božích rúk a vieme, že náš Ježiš Kristus, syn Boží, nás svým obetovaním na kríži vykúpil od všech našich hriechov. Nepoznáme cieľ, poznáme len cestu a ta cesta je Ježiš. Zmyslom našej práce je zmeniť život na krajší. Tým nemyslíme počitačové hry a chodenie na zábavy a diskotéky. Chceme naučiť všetkých tých, ktorí budú chcieť na to, že nestačí myslieť len na seba, ale na všetkých, pretože my sme celok života a žitia na Zemi. Tým, že niekomu chceme a máme možnosť pomáhať, tým pádom pomáhame aj sami sebe, pretože sme celok, nedelitelný celok ľudstva. Svojimi negatívými, sebeckými a zlomyselnými jednaniami ubližujete sami sebe, ale aj tým, ktorí o Vás "stoja".
A preto sme tu MY, v povereniu Ježiša Krista, aby ste nikdy nemohli, niekedy "potom"akýmkoľvek spôsobom "povedať", že o ničom sme nevedeli, že nás nikdo neupozornil na to, ako sa má žiť a nasledovať Ježiša Krista. Našou prácou je pomáhať všetkým, bez rozdielu na rasu, postavenie, stupňa chovania sa, inteligencie a podobne. Ešte raz podotýkam, že zmeniť sa môže každý, len sa odovzdať do rúk Ježiše Krista, olutovať zlé činy a viac nehrešiť. 
 

 

Sme ľudia, ktorí žijú podľa Desatora Božích Prikázání a snažíme sa žiť dobrým a pozitívným životom aj napriek tomu, že sme si prešli kazdý svoje skúsenosti, ktoré k životu patria. Správny smer života zachovávame a to smerom k svetlu a láske a podľa možností pomáhame bližným svojim. Sme spoločenstvo ľudí, kde sa neberieme za kamarátov, jedine za rodinu a nijako inak to nikdy nebude, takže zastáváme názor že kamaráti neexistujú, čiste len rodina, bratská a sesterská láska. Každý má len jedneho partnera, pretože nemožno milovať stejne viac partnerov, to odporuje zákon života. Žijeme medzi ľudmi usporiadaným životom, chodíme do práce a robíme bežne "veci" ako ľudia, okrem "vecí" negatívných, napr. nepijeme alkohol, neberieme drogy ani omámné látky, neubližujeme nikomu, nezakladáme na hmote a peniazoch, okrem obživy každodennej. Na prvé miesto dáváme lásku, harmoniu a pochopenie. Kde nieje láska, tam nieje pochopenie. Láska je pochopením. Samozrejme sa radi radujeme a naberáme životne zkusenosti, cestujeme, apod, ale podľa možností. Denno denne sa zaujímame o pobožný duchovný život a odevzdávame sa do milujúcej náruče nášho Pána Ježíša Krista. Veríme, že to, čo chceme, ak je to samozrejme len POZITIVNÝM ČINOM, sa raz "stane". Na prvom mieste máme Stvoriteľa - Boha v troch osobách, Otca, Syna - Pána Ježiša Krista a Ducha Svätého. Ver a tvoja viera ťa uzdraví.
Jednoducho sme ľudmi, ktorí sa snažia plodiť láskyplné vibrácie, udržiavať harmoniu v každom prípade, v každej situácií. V prípade kontaktovania, v prípade otazok kontaktujte email